Nhà phân phối chuyên cung cấp sỉ số lượng từ 20 cái trở lên Trên toàn quốc

Liên hệ để được ưu đãi giá gốc

‎Đèn led tuýp Xem thêm >

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 50,000đ

Bóng đèn led bán nguyệt 6 tấc 25W

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 60,000đ

Bóng đèn led bán nguyệt 1m2 45W

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 40,000đ

đèn led tuýp 1m2 32w

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 26,000đ

Đèn Led tuýp 1m2 22W

Đèn Led tuýp 1m2 22W

Giá: 26,000đ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Tuổi thọ chip led: 60.000 giờ

Thời gian bảo hành: 24 Tháng

Đăng ký mua hàng

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 18,000đ

Đèn Led tuýp 0.6m 11W

Đèn Led tuýp 0.6m 11W

Giá: 18,000đ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Tuổi thọ chip led: 60.000 giờ

Thời gian bảo hành: 24 Tháng

Đăng ký mua hàng

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 25,000đ

Đèn Led tuýp 1m2 22W

Đèn Led tuýp 1m2 22W

Giá: 25,000đ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Tuổi thọ chip led: 60.000 giờ

Thời gian bảo hành: 24 Tháng

Đăng ký mua hàng

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 38,000đ

Đèn Led tuýp 1m2 30w

Đèn Led tuýp 1m2 30w

Giá: 38,000đ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Tuổi thọ chip led: 60.000 giờ

Thời gian bảo hành: 24 Tháng

Đăng ký mua hàng

Đèn led Bulb cao cấp Xem thêm >

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 15,000đ

Bóng đèn Led Bulb 5w cao cấp

Bóng đèn Led Bulb 5w cao cấp

Giá: 15,000đ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Tuổi thọ chip led: 15.000 giờ

Thời gian bảo hành: 24 Tháng

Đăng ký mua hàng

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 40,000đ

Bóng đèn Led Bulb 36w cao cấp

Bóng đèn Led Bulb 36w cao cấp

Giá: 40,000đ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Tuổi thọ chip led: 15.000 giờ

Thời gian bảo hành: 24 Tháng

Đăng ký mua hàng

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 32,000đ

Bóng đèn Led Bulb 28w cao cấp

Bóng đèn Led Bulb 28w cao cấp

Giá: 32,000đ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Tuổi thọ chip led: 15.000 giờ

Thời gian bảo hành: 24 Tháng

Đăng ký mua hàng

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 20,000đ

Bóng đèn Led Bulb 18w cao cấp

Bóng đèn Led Bulb 18w cao cấp

Giá: 20,000đ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Tuổi thọ chip led: 15.000 giờ

Thời gian bảo hành: 24 Tháng

Đăng ký mua hàng

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 18,000đ

Bóng đèn Led Bulb 13w cao cấp

Bóng đèn Led Bulb 13w cao cấp

Giá: 18,000đ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Tuổi thọ chip led: 15.000 giờ

Thời gian bảo hành: 24 Tháng

Đăng ký mua hàng

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 16,000đ

Bóng đèn Led Bulb 9w cao cấp

Bóng đèn Led Bulb 9w cao cấp

Giá: 16,000đ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Tuổi thọ chip led: 15.000 giờ

Thời gian bảo hành: 24 Tháng

Đăng ký mua hàng

Máng Gắn Bóng LED Xem thêm >

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 11,000đ

Máng Led 0.6m đơn (Đức T6) TQ

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 15,000đ

Máng Led t6 gập Đ.Xanh/Trắng 1.2M

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 15,000đ

Máng Led t6 gập Đ.Xanh/Trắng 0.6m

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 15,000đ

Máng LED T7 Gập Đ.Xanh/Trắng 1.2 m

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 21,000đ

Máng LED T7 Gập Đ.Xanh/Trắng 0.6m

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 15,000đ

Máng LED T7 1.2M

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 15,000đ

Máng Led T7 0.6M

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 20,000đ

Máng LED T8 1.2M Đôi

Bulb trụ chống nước Xem thêm >

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 20,000đ

Đèn led bulb trụ chống nước 20W

Đèn led bulb trụ chống nước 20W

Giá: 20,000đ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Thời gian bảo hành: 6 Tháng

Đăng ký mua hàng

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 16,000đ

Đèn led bulb trụ chống nước 16W

Đèn led bulb trụ chống nước 16W

Giá: 16,000đ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Thời gian bảo hành: 6 Tháng

Đăng ký mua hàng

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 12,000đ

Đèn led bulb trụ chống nước 12W

Đèn led bulb trụ chống nước 12W

Giá: 12,000đ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Thời gian bảo hành: 6 Tháng

Đăng ký mua hàng

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 8,000đ

Đèn led bulb trụ chống nước 8W

Đèn led bulb trụ chống nước 8W

Giá: 8,000đ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Thời gian bảo hành: 6 Tháng

Đăng ký mua hàng

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 4,000đ

Đèn led bulb trụ chống nước 4W

Đèn led bulb trụ chống nước 4W

Giá: 4,000đ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Thời gian bảo hành: 6 Tháng

Đăng ký mua hàng

Đèn led âm trần siêu mỏng Xem thêm >

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 120,000đ

đèn led âm trần siêu mỏng 24w

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 28,000đ

đèn led âm trần siêu mỏng 6w

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 50,000đ

Đèn led âm trần siêu mỏng 18W

Đèn led âm trần siêu mỏng 18W

Giá: 50,000đ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Thời gian bảo hành: 6 Tháng

Đăng ký mua hàng

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 45,000đ

Đèn led âm trần siêu mỏng 12W

Đèn led âm trần siêu mỏng 12W

Giá: 45,000đ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Thời gian bảo hành: 6 Tháng

Đăng ký mua hàng

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 35,000đ

Đèn led âm trần siêu mỏng 9W

Đèn led âm trần siêu mỏng 9W

Giá: 35,000đ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Thời gian bảo hành: 6 Tháng

Đăng ký mua hàng

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 26,000đ

Đèn led âm trần siêu mỏng 4W

Đèn led âm trần siêu mỏng 4W

Giá: 26,000đ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Thời gian bảo hành: 6 Tháng

Đăng ký mua hàng

đèn led dây Xem thêm >

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 25,000đ

nguồn led dây đổi màu 220v

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 15,000đ

nguồn led dây 220v

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 1,050,000đ

led dây 5050 đủ màu

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 980,000đ

led dây 5050 cuộn 100m xanh lá , đỏ

đèn led âm trần siêu mỏng vuông Xem thêm >

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 60,000đ

âm trần siêu mỏng vuông 18w

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 40,000đ

âm trần siêu mỏng vuông 12w

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 30,000đ

âm trần siêu mỏng vuông 9w

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: Liên hệ

âm trần siêu mỏng vuông 6w

Đèn led ốp trần Xem thêm >

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 86,000đ

Đèn led ốp trần nổi 24W

Đèn led ốp trần nổi 24W

Giá: 86,000đ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Thời gian bảo hành: 6 Tháng

Đăng ký mua hàng

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 80,000đ

Đèn led ốp trần nổi 18W

Đèn led ốp trần nổi 18W

Giá: 80,000đ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Thời gian bảo hành: 6 Tháng

Đăng ký mua hàng

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 65,000đ

Đèn led ốp trần nổi 12W

Đèn led ốp trần nổi 12W

Giá: 65,000đ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Thời gian bảo hành: 6 Tháng

Đăng ký mua hàng

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 33,000đ

Đèn led ốp trần nổi 6W

Đèn led ốp trần nổi 6W

Giá: 33,000đ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Thời gian bảo hành: 6 Tháng

Đăng ký mua hàng

Pha Led Trắng - Vàng Xem thêm >

Pha Led 100W T + V Tv

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 1,050,000đ

Pha Led 200W T/V

Pha Led 100W T + V Tv

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 950,000đ

Pha Led 150W T/V

Pha Led 100W T + V Tv

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 390,000đ

Pha Led 100W T/V

Pha Led 30W Đ+L+D

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 350,000đ

Pha Led 70W T/V

Pha Led 30W Đ+L+D

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 225,000đ

Pha Led 50W T/V

Pha Led 30W Đ+L+D

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 180,000đ

Pha Led 30W T/V

Pha Led 30W Đ+L+D

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 150,000đ

Pha Led 20W T/V

Pha Led 30W Đ+L+D

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 84,000đ

Pha led 10W T/V

âm trần cao cấp ( khoét lỗ tự do ) Xem thêm >

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 102,000đ

âm trần cao cấp 20w

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 86,000đ

âm trần cao cấp 15w

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 65,000đ

âm trần cao cấp 9w

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 55,000đ

âm trần cao cấp 6w

âm trần siêu mỏng cao cấp Xem thêm >

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 45,000đ

âm trần siêu mỏng cao cấp 12

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 35,000đ

âm trần siêu mỏng cao cấp 9w

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 30,000đ

âm trần siêu mỏng cao cấp 4w

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 50,000đ

âm trần siêu mỏng cao cấp 4w

Bộ Máng Đèn Huỳnh Quang Xem thêm >

Bộ 1.2M D.Đôi ( TP D.Đồng 100%, x 2 ) Fubon

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 120,000đ

Bộ 1.2M Đầu Đôi (TP Cơ x 2 )

Bộ 1.2M Đầu Nhỏ ( TP D.Đồng 100%) Fubon

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 67,000đ

Bộ 1.2M Đầu nhỏ ( TP Cơ)

Bộ 1.2M Đầu Nhỏ ( TP D.Đồng 100%) Fubon

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 62,000đ

Bộ 0.6M đầu nhỏ (TP Cơ)

Bộ 1.2M Đầu Nhỏ ( TP D.Đồng 100%) Fubon

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 66,000đ

Bộ 1.2M Đầu Nhỏ ( TP Điện Tử)

Bóng COMPACT LED Xem thêm >

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 107,000đ

Bóng Compact Led 30W

Bóng COMPACT PLO Xem thêm >

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 53,000đ

Bóng compact 4U 56W

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 24,000đ

Bóng Compact 3U 30W

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 14,000đ

Bóng Compact 2U 20W

bóng led 12v Xem thêm >

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 40,000đ

bóng led 12v – 15w

Bóng trái chanh Xem thêm >

Bóng trái chanh đủ màu.

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 13,000đ

Bóng trái chanh đủ màu.

Bóng trái chanh đỏ 8 Led

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 13,000đ

Bóng trái chanh đỏ 8 Led

Bóng trái chanh đỏ 8 Led

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 19,500đ

Bóng trái chanh đỏ 20 Led

Bóng trái chanh 8 Led đổi màu

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 13,000đ

Bóng trái chanh 8 Led đổi màu

Bóng trái chanh 8 Led đổi màu

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 18,000đ

Bóng trái chanh 7 Led đổi màu.

Bóng trái chanh 8 Led đổi màu

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 19,500đ

Bóng trái chanh 12 Led đổi màu

Bóng trái chanh ( hộp giấy)

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 8,700đ

Bóng trái chanh ( hộp giấy)

bóng trụ nhôm cao cấp Xem thêm >

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 90,000đ

bóng trụ nhôm cao cấp 30w

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 80,000đ

bóng trụ nhôm cao cấp 20w

Bóng U Led Xem thêm >

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 110,000đ

Bóng U Led 36W 5U

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 88,000đ

Bóng U Led 34W 4U

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 81,000đ

Bóng U Led 30W 4U

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 63,000đ

Bóng U Led 24W 4U

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 59,000đ

Bóng U Led 20W

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 50,000đ

Bóng U Led 16W

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 40,000đ

Bóng U Led 12W

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 31,000đ

Bóng U Led 9W

Bút thử điện Xem thêm >

Bút thử điện 2 đầu TQ

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 8,500đ

Bút thử điện 2 đầu TQ

Bút thử điện 2 đầu Philip

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 15,000đ

Bút thử điện 2 đầu Philip

Bút thử điện VN

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 7,500đ

Bút thử điện VN

Bút thử điện TQ

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 4,200đ

Bút thử điện TQ

Chuông Không dây Xem thêm >

Chuông không dây (cao cấp) DD-8533H

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 150,000đ

Chuông không dây (cao cấp) DD-8533H

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 85,700đ

Chuông không dây MD-514E-610B

Dòng Bóng EDISON Xem thêm >

Bóng Bơ Edison 4W E27

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 55,000đ

Bóng Bơ Edison 4W E27

Bóng tròn Edison 4W E27

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 51,000đ

Bóng tròn Edison 4W E27

Bóng ớt Edison E14 ( có râu)

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 45,000đ

Bóng ớt Edison E14 ( có râu)

Bóng ớt Led E27 T/V

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 21,000đ

Bóng ớt Led E27 T/V

Bóng ớt Led E27 T/V

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 21,000đ

Bóng ớt LED E14 T/V

Bóng Led tủ lạnh E14 T/V

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 40,000đ

Bóng Led tủ lạnh E14 T/V

Bóng LED chân ghim 3W T/V

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 23,000đ

Bóng LED chân ghim 3W T/V

Dòng bóng JDW 12V Xem thêm >

Bóng Led 12V (Mẫu mới)

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 75,000đ

Bóng Led 12V (Mẫu mới)

Bóng Led 12V15W (Mẫu mới)

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 52,000đ

Bóng Led 12V15W (Mẫu mới)

Bóng Led 12V15W (Mẫu mới)

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 47,000đ

Bóng Led 12V12W (Mẫu mới)

Bóng Led 12V 9W

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 43,000đ

Bóng Led 12V 12W

Bóng Led 12V 9W

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 37,000đ

Bóng Led 12V 9W

Dòng bóng ớt Xem thêm >

Bóng ớt Lớn ( hộp giấy , vỉ )

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 17,000đ

Bóng ớt Lớn ( hộp giấy , vỉ )

Bóng ớt đổi màu ( vỉ nhựa)

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 18,200đ

Bóng ớt đổi màu ( vỉ nhựa)

Bóng ớt đổi màu ( vỉ nhựa)

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 5,700đ

Bóng ớt Led ( hộp giấy)

Dòng LED BULB TÍCH ĐIỆN Xem thêm >

Led tích điện SF-6102

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 168,000đ

Led tích điện SF-6102

Led tích điện công tắc siêu sao 15W

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 105,000đ

Led tích điện công tắc siêu sao 15W

Led tích điện công tắc siêu sao 15W

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 80,000đ

Led tích điện 18W

Led tích điện 5W

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 58,000đ

Led tích điện 15W

Led tích điện 5W

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 50,000đ

Tích điện 12W

Led tích điện 5W

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 53,000đ

Led tích điện 9W

Led tích điện 5W

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 50,000đ

Led tích điện 7w

Dòng Led Búp Xem thêm >

Bóng led có nhôm tỏa nhiệt 36W

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 77,000đ

Bóng led có nhôm tỏa nhiệt 36W

Bóng Led có nhôm tỏa nhiệt 18W T

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 43,000đ

Bóng Led có nhôm tỏa nhiệt 18W T

Bóng Led 12w T/V

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 28,000đ

Bóng Led 12w T/V

Bóng Led 12w T/V

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 20,000đ

Bóng Led 9W T/V

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 18,000đ

Bóng Led 7w T/V

Bóng Led 12w T/V

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 16,000đ

Bóng Led 5w T/V

Bóng Led 12w T/V

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 12,000đ

Bóng Led 3w ( bóng màu )

Bóng Led 12w T/V

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 8,600đ

Bóng Led 3w T/V

Dòng Led Mắt Rồng Xem thêm >

Led mắt Rồng G80 Trắng

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 63,000đ

Led Mắt Rồng G80 Đỏ

Led mắt Rồng G80 Trắng

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 63,000đ

LED mắt rồng G80 Lá

Led mắt Rồng G80 Trắng

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 63,000đ

Led Mắt Rồng G80 Dương

Led mắt Rồng G80 Trắng

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 63,000đ

Led Mắt Rồng G80 Vàng

Led mắt Rồng G80 Trắng

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 57,000đ

Led mắt Rồng G80 Trắng

Dòng Led Nhà Xưởng Xem thêm >

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 520,000đ

Led Nhà xưởng 100W

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 375,000đ

LED nhà xưởng 70W

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 329,000đ

LED Nhà Xưởng 50W(T.nhiệt)

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 248,000đ

LED Nhà Xưởng 30W ( T. nhiệt)

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 205,000đ

LED 36W ( Không chóa)

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 160,000đ

LED 24W (Không chóa)

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 130,000đ

Led 18W ( Không chóa)

Dòng Led Pha Xem thêm >

Pha Led 100W T + V Tv

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 1,150,000đ

Pha Led 100W (Đủ Màu)

Pha Led 100W T + V Tv

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 550,000đ

Pha Led 50W (Đủ Màu)

Pha Led 100W T + V Tv

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 425,000đ

Pha Led 30W (Đủ Màu)

Pha Led 100W T + V Tv

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 310,000đ

Pha Led 20W (Đủ Màu)

Pha Led 100W T + V Tv

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 210,000đ

Pha Led 10W (Đủ Màu)

Pha Led 100W T + V Tv

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 650,000đ

Pha Led 100W Đ+L+D

Pha Led 100W T + V Tv

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 325,000đ

Pha Led 50W Đ+L+D

Pha Led 30W Đ+L+D

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 245,000đ

Pha Led 30W Đ+L+D

DÒNG LED VÒNG Xem thêm >

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 110,000đ

Led Thanh 12-24W (3 chế độ)

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 127,000đ

Led vòng 24W ( Trắng S.sáng)

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 110,000đ

Led vòng 18W ( Trắng S.Sáng)

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 96,000đ

Led vòng 12W ( Trắng S.Sáng)

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 86,000đ

Led vòng 24W (Trắng/vàng)

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 66,000đ

Led Vòng 18W (Trắng/Vàng)

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 52,000đ

Led vòng 12W( Trắng/Vàng)

Đèn Đội Đầu Xem thêm >

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 105,000đ

Đèn đội mã 183 T

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 95,000đ

Đèn đội mã 8805L T/V

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 230,000đ

Đèn Đội Mã 7818 T

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 78,000đ

Đèn đội mã 999 T/V

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 70,000đ

Đèn đội mã 161 T

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 65,000đ

Đèn đội mã 2016 T

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 290,000đ

Đèn đội mã 408 50W T

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 175,000đ

Đèn đội mã 309 30w T

Đèn led 1m2 Xem thêm >

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 40,000đ

đèn led tuýp 1m2 32w

Đèn led âm trần Xem thêm >

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 60,000đ

âm trần siêu mỏng vuông 18w

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 40,000đ

âm trần siêu mỏng vuông 12w

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 30,000đ

âm trần siêu mỏng vuông 9w

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: Liên hệ

âm trần siêu mỏng vuông 6w

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 28,000đ

đèn led âm trần siêu mỏng 6w

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 40,000đ

Đèn led âm trần cao cấp 18W

Đèn led âm trần cao cấp 18W

Giá: 40,000đ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Thời gian bảo hành: 6 Tháng

Đăng ký mua hàng

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 105,000đ

Đèn led âm trần cao cấp 12W

Đèn led âm trần cao cấp 12W

Giá: 105,000đ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Thời gian bảo hành: 6 Tháng

Đăng ký mua hàng

Đèn led âm trần cao cấp Xem thêm >

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 40,000đ

Đèn led âm trần cao cấp 18W

Đèn led âm trần cao cấp 18W

Giá: 40,000đ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Thời gian bảo hành: 6 Tháng

Đăng ký mua hàng

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 105,000đ

Đèn led âm trần cao cấp 12W

Đèn led âm trần cao cấp 12W

Giá: 105,000đ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Thời gian bảo hành: 6 Tháng

Đăng ký mua hàng

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 85,000đ

Đèn led âm trần cao cấp 9W

Đèn led âm trần cao cấp 9W

Giá: 85,000đ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Thời gian bảo hành: 6 Tháng

Đăng ký mua hàng

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 70,000đ

Đèn led âm trần cao cấp 6W

Đèn led âm trần cao cấp 6W

Giá: 70,000đ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Thời gian bảo hành: 6 Tháng

Đăng ký mua hàng

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 60,000đ

Đèn led âm trần cao cấp 4W

Đèn led âm trần cao cấp 4W

Giá: 60,000đ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Thời gian bảo hành: 6 Tháng

Đăng ký mua hàng

đèn led âm trần có viền Xem thêm >

Đèn led bán nguyệt Xem thêm >

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 50,000đ

led bán nguyệt 0.6m 25w

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 60,000đ

Led bán nguyệt 45w

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 50,000đ

Bóng đèn led bán nguyệt 6 tấc 25W

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 60,000đ

Bóng đèn led bán nguyệt 1m2 45W

Đèn Led Bulb Xem thêm >

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 20,000đ

Đèn led bulb trụ chống nước 20W

Đèn led bulb trụ chống nước 20W

Giá: 20,000đ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Thời gian bảo hành: 6 Tháng

Đăng ký mua hàng

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 16,000đ

Đèn led bulb trụ chống nước 16W

Đèn led bulb trụ chống nước 16W

Giá: 16,000đ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Thời gian bảo hành: 6 Tháng

Đăng ký mua hàng

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 12,000đ

Đèn led bulb trụ chống nước 12W

Đèn led bulb trụ chống nước 12W

Giá: 12,000đ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Thời gian bảo hành: 6 Tháng

Đăng ký mua hàng

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 8,000đ

Đèn led bulb trụ chống nước 8W

Đèn led bulb trụ chống nước 8W

Giá: 8,000đ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Thời gian bảo hành: 6 Tháng

Đăng ký mua hàng

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 4,000đ

Đèn led bulb trụ chống nước 4W

Đèn led bulb trụ chống nước 4W

Giá: 4,000đ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Thời gian bảo hành: 6 Tháng

Đăng ký mua hàng

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 16,000đ

Bóng đèn Led Bubl 16w

Bóng đèn Led Bubl 16w

Giá: 16,000đ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Tuổi thọ chip led: 8.000 giờ

Thời gian bảo hành: 24 Tháng

Đăng ký mua hàng

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 15,000đ

Bóng đèn Led Bulb 5w cao cấp

Bóng đèn Led Bulb 5w cao cấp

Giá: 15,000đ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Tuổi thọ chip led: 15.000 giờ

Thời gian bảo hành: 24 Tháng

Đăng ký mua hàng

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 40,000đ

Bóng đèn Led Bulb 36w cao cấp

Bóng đèn Led Bulb 36w cao cấp

Giá: 40,000đ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Tuổi thọ chip led: 15.000 giờ

Thời gian bảo hành: 24 Tháng

Đăng ký mua hàng

Đèn led Bulb Thường Xem thêm >

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 16,000đ

Bóng đèn Led Bubl 16w

Bóng đèn Led Bubl 16w

Giá: 16,000đ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Tuổi thọ chip led: 8.000 giờ

Thời gian bảo hành: 24 Tháng

Đăng ký mua hàng

Bóng đèn Led Bulb 15w cao cấp

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 12,000đ

Bóng đèn Led Bubl 12w

Bóng đèn Led Bubl 12w

Giá: 12,000đ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Tuổi thọ chip led: 8.000 giờ

Thời gian bảo hành: 24 Tháng

Đăng ký mua hàng

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 10,000đ

Bóng đèn Led Bubl 8w

Bóng đèn Led Bubl 8w

Giá: 10,000đ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Tuổi thọ chip led: 8.000 giờ

Thời gian bảo hành: 24 Tháng

Đăng ký mua hàng

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 6,000đ

Bóng đèn Led Bulb 4w

Bóng đèn Led Bulb 4w

Giá: 6,000đ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Tuổi thọ chip led: 8.000 giờ

Thời gian bảo hành: 24 Tháng

Đăng ký mua hàng

Đèn led giá rẻ Xem thêm >

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 120,000đ

đèn led âm trần siêu mỏng 24w

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 45,000đ

âm trần siêu mỏng cao cấp 12

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 35,000đ

âm trần siêu mỏng cao cấp 9w

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 30,000đ

âm trần siêu mỏng cao cấp 4w

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 50,000đ

âm trần siêu mỏng cao cấp 4w

Đèn led pha Xem thêm >

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 900,000đ

Đèn led pha 200W cao cấp

Đèn led pha 200W cao cấp

Giá: 900,000đ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Thời gian bảo hành: 6 Tháng

Đăng ký mua hàng

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 750,000đ

Đèn led pha cao cấp 150W

Đèn led pha cao cấp 150W

Giá: 750,000đ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Thời gian bảo hành: 6 Tháng

Đăng ký mua hàng

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 600,000đ

Đèn led pha cao cấp 100W

Đèn led pha cao cấp 100W

Giá: 600,000đ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Thời gian bảo hành: 6 Tháng

Đăng ký mua hàng

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 300,000đ

Đèn led pha 50W

Đèn led pha 50W

Giá: 300,000đ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Thời gian bảo hành: 6 Tháng

Đăng ký mua hàng

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 120,000đ

Đèn led pha 20W

Đèn led pha 20W

Giá: 120,000đ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Thời gian bảo hành: 6 Tháng

Đăng ký mua hàng

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 95,000đ

Đèn led pha 10W

Đèn led pha 10W

Giá: 95,000đ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Thời gian bảo hành: 6 Tháng

Đăng ký mua hàng

Đèn led ray Xem thêm >

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 120,000đ

Đèn led ray 30W

Đèn led ray 30W

Giá: 120,000đ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Thời gian bảo hành: 6 Tháng

Đăng ký mua hàng

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 100,000đ

Đèn led ray 20W

Đèn led ray 20W

Giá: 100,000đ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Thời gian bảo hành: 6 Tháng

Đăng ký mua hàng

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 80,000đ

Đèn led ray 10W

Đèn led ray 10W

Giá: 80,000đ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Thời gian bảo hành: 6 Tháng

Đăng ký mua hàng

Đèn Pin Đèn sạc Xem thêm >

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 47,500đ

Đèn Pin Led Đa Năng TL-028

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 58,000đ

Đèn Pin TY-3878

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 120,000đ

Đèn Pin siêu sáng có zoom K27

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 38,000đ

Đèn Pin B33 có zoom

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 29,000đ

Đèn Pin B86

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 35,000đ

Đèn Pin A103

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 28,000đ

Đèn Pin 25-9

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 85,000đ

Đèn Pin Sạc NLMT HH-929A

Đèn Rọi ray - Rọi Tranh - Thanh Ray Xem thêm >

Thanh Ray 1.5M

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 68,000đ

Thanh Ray 1.5M

Thanh Ray 1.5M

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 43,000đ

Thanh Ray 1M

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 325,000đ

Đèn Rọi Ray COB 30W T/V

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 267,000đ

Đèn Rọi Ray COB 20W T/V

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 160,000đ

Đèn Rọi Ray COB 10W T/V

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 165,000đ

Đèn Rọi Thường 12W T/V

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 120,000đ

Đèn Rọi Ray Thường 7W T/V

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 325,000đ

Đèn Rọi Tranh COB 30W T/V

Led dây Xem thêm >

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 1,950,000đ

led dây 5050 đổi màu

Led dây 5050 Cuộn 5m Xem thêm >

Led dây 5m có keo đủ màu chạy

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 225,000đ

Led dây 5m có keo đủ màu chạy

Led dây có keo đủ màu

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 110,000đ

Led dây có keo đủ màu

Led dây 5m có keo đỏ

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 100,000đ

Led dây 5m có keo đỏ

Led dây 5m có keo xanh lá

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 100,000đ

Led dây 5m có keo xanh lá

Led dây 5m có keo xanh dương.

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 100,000đ

Led dây 5m có keo xanh dương.

Led dây 5m có keo trắng/vàng

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 95,000đ

Led dây 5m có keo trắng/vàng

Led dây 5m không keo đủ màu

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 100,000đ

Led dây 5m không keo đủ màu

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 90,000đ

Led dây 5m không keo đỏ

Led dây cuộn 100m Xem thêm >

Led dây 3014 đủ màu 120

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: Liên hệ

Led dây 3014 đủ màu 120

Led dây 3014 đủ màu 120

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: Liên hệ

Led dây 3014 đủ màu

Led dây 3014 đỏ

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: Liên hệ

Led dây 3014 đỏ

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: Liên hệ

Led dây 3014 xanh lá

Led dây 3014 xanh dương .

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: Liên hệ

Led dây 3014 xanh dương .

Led dây 3014 100m trắng/vàng

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: Liên hệ

Led dây 3014 100m trắng/vàng

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: Liên hệ

Led dây 5050 100m màu hồng.

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: Liên hệ

Led dây 5050 100m đủ màu (chạy)

led ốp trần vuông Xem thêm >

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 90,000đ

led ốp trần nổi vuông 24w

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 70,000đ

led ốp trần nổi vuông 18w

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 65,000đ

led ốp trần vuông 12w

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: Liên hệ

led ốp trần nổi vuông 6w

Máng đèn led Xem thêm >

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 18,000đ

Máng đèn led đôi

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 14,000đ

Máng đèn led 1m2 6 tấc

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 15,000đ

Máng đèn led 1m2

Nguồn Led Xem thêm >

Nguồn tổ ong 12V - 50A (có quạt)

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 600,000đ

Nguồn tổ ong 12V – 50A (có quạt)

Nguồn tổ ong 12V - 50A (có quạt)

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 420,000đ

Nguồn Led 12V – 40A (Có quạt)

Nguồn tổ ong 12V - 50A (có quạt)

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 290,000đ

Nguồn tổ ong 12V – 30A (có quạt)

Nguồn tổ ong 12V - 50A (có quạt)

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 240,000đ

Nguồn tổ ong 12V – 20A (Có quạt)

Nguồn tổ ong 12V - 15A

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 180,000đ

Nguồn tổ ong 12V – 15A

Nguồn tổ ong 12V - 15A

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 142,000đ

Nguồn tổ ong 12V – 10A

Nguồn tổ ong 12V - 15A

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 87,000đ

Nguồn tổ ong 12V – 5A

Nguồn 12V - 2A nhựa

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 85,000đ

Nguồn 12V – 5A nhựa

Ổ Cắm có dây Cao cấp Xem thêm >

Ổ Cắm OXYGEN )502) 2,1M (5 ổ)

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 102,000đ

Ổ Cắm OXYGEN )502) 2,1M (5 ổ)

Ổ Cắm có dây Thiện Thành Xem thêm >

Ổ Cắm 6 Lỗ dây 3M dây tròn

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 106,000đ

Ổ Cắm 6 Lỗ dây 3M dây tròn

Ổ Cắm 3 lỗ dây 3M dây tròn

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 88,000đ

Ổ Cắm 3 lỗ dây 3M dây tròn

Ổ Cắm 6 Lỗ dây 3M dây tròn

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 114,000đ

Ổ Cắm 6 lỗ dây 5M dây tròn

Ổ Cắm 3 lỗ dây 3M dây tròn

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 97,000đ

Ổ Cắm 3 lỗ dây 5M dây tròn

Ổ Cắm 6 Lỗ dây 3M dây tròn

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 88,000đ

Ổ Cắm 6 lỗ dây 3M

Ổ Cắm 3 lỗ dây 3M dây tròn

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 70,000đ

Ổ Cắm 3 lỗ dây 3M

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 98,000đ

Ổ Cắm 6 lỗ dây 5M

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 80,000đ

Ổ Cắm 3 lỗ dây 5M

Ổ Cắm USB Xem thêm >

Ổ Cắm USB

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 95,000đ

Ổ Cắm USB

Ổ Cắm USB

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 186,000đ

Ổ Cắm USB 8002

Ổ cắm USB 8003

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 230,000đ

Ổ cắm USB 8003

Pha Led Đỏ Lá Dương Xem thêm >

Pha Led 100W T + V Tv

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 650,000đ

Pha Led 100W Đ+L+D

Pha Led 100W T + V Tv

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 325,000đ

Pha Led 50W Đ+L+D

Pha Led 30W Đ+L+D

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 245,000đ

Pha Led 30W Đ+L+D

Pha Led 100W T + V Tv

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 210,000đ

Pha Led 20W Đ+L+D

Pha Led 100W T + V Tv

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 120,000đ

Pha Led 10W Đ+L+D

Pha Led Đủ Màu Xem thêm >

Pha Led 100W T + V Tv

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 1,150,000đ

Pha Led 100W (Đủ Màu)

Pha Led 100W T + V Tv

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 550,000đ

Pha Led 50W (Đủ Màu)

Pha Led 100W T + V Tv

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 425,000đ

Pha Led 30W (Đủ Màu)

Pha Led 100W T + V Tv

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 310,000đ

Pha Led 20W (Đủ Màu)

Pha Led 100W T + V Tv

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 210,000đ

Pha Led 10W (Đủ Màu)

Pha Led Trắng - Vàng (TỐT) Xem thêm >

Pha Led 100W T + V Tv

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 2,110,000đ

Pha Led 200W T + V T

Pha Led 100W T + V Tv

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 1,510,000đ

Pha Led 150W T+V T

Pha Led 100W T + V Tv

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 740,000đ

Pha Led 100W T+V T

Pha Led 100W T + V Tv

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 410,000đ

Pha Led 50W T+V T

Tăng Phô Cơ - Điện Tử Xem thêm >

T.Phô S.Mỏng Mini (D.Đồng 100%) 36W Fubon

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 34,000đ

Tăng Phô S.Mỏng Mini 36W

T.Phô S.Mỏng Mini (D.Đồng 100%) 36W Fubon

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 34,000đ

Tăng Phô S.Mỏng Mini 18w

Tăng Phô Cao (D.Đồng 100%) 36W

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 40,000đ

Tăng Phô Cao (D.Đồng 100%) 36W

Tăng Phô Cao (D.Đồng 100%) 36W

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 40,000đ

Tăng Phô Cao ( D.Đồng 100%) 18W

Tăng Phô Cao (D.Đồng 100%) 36W

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 24,000đ

Tăng Phô Octan Dây Cca (MT) 36W

Tăng Phô Cao (D.Đồng 100%) 36W

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 24,000đ

Tăng Phô Octan Dây Cca (MT) 18W

TAP Lỗ Nối Xem thêm >

3 Lỗ + 2 Công Tắc + 1 Cầu Dao An Toàn

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 45,000đ

3 Lỗ + 3 Công Tắc – ABS Zin

3 Lỗ +2 Công Tắc - ABS Zin

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 41,000đ

3 Lỗ +2 Công Tắc – ABS Zin

3 Lỗ +1 Công Tắc - ABS Zin

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 35,000đ

3 Lỗ + 1 công Tắc – ABS zin

Vợt muỗi - Đèn bắt muỗi - Bóng đuổi muỗi Xem thêm >

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 63,000đ

Quạt hút ĐEN 220V 12cmx12cmx38cm

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 222,000đ

Quạt mini Kẹp Lồng sắt ( 220V)

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 222,000đ

Quạt Mini Bọ ( 220V)

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 180,000đ

Quạt sạc YJ-5580

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 188,000đ

Quạt sạc LL-5570

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 130,000đ

Quạt sạc LH-5570

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 183,000đ

Quạt sạc KM-685