Tăng Phô Cao ( D.Đồng 100%) 18W

Tăng Phô Cao (D.Đồng 100%) 36W

Thông tin sản phẩm

Giá: 40,000đ

Màu sắc:

Thời gian bảo hành:

Tuổi thọ:

Chi tiết sản phẩm

Qui cách : 20 cái

Sản phẩm liên quan: Tăng Phô Cơ - Điện Tử