T.Phô S.Mỏng Mini (D.Đồng 100%) 36W Fubon

T.Phô S.Mỏng Mini (D.Đồng 100%) 36W Fubon

Thông tin sản phẩm

Giá: 41,000đ

Màu sắc:

Thời gian bảo hành:

Tuổi thọ:

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm liên quan: Tăng Phô Cơ - Điện Tử