Quạt hút ĐEN 220V 12cmx12cmx38cm

Thông tin sản phẩm

Giá: 63,000đ

Màu sắc:

Thời gian bảo hành:

Tuổi thọ:

Chi tiết sản phẩm

Qui cách : BH 06 Tháng