Bóng Compact 2U 20W

Thông tin sản phẩm

Giá: 14,000đ

Màu sắc:

Thời gian bảo hành:

Tuổi thọ:

Chi tiết sản phẩm

Qui cách : 50 bóng / thùng

Sản phẩm liên quan: Bóng COMPACT PLO