Bộ 1.2M Đầu đôi (TP Điện Tử x 2)

Bộ 1.2M D.Đôi ( TP D.Đồng 100%, x 2 ) Fubon

Thông tin sản phẩm

Giá: 117,000đ

Màu sắc:

Thời gian bảo hành:

Tuổi thọ:

Chi tiết sản phẩm

Qui cách : 15 cây

Sản phẩm liên quan: Bộ Máng Đèn Huỳnh Quang