3 Lỗ + 3 Công Tắc + 1 Cầu Dao An Toàn

3 Lỗ + 2 Công Tắc + 1 Cầu Dao An Toàn

Thông tin sản phẩm

Giá: 63,000đ

Màu sắc:

Thời gian bảo hành:

Tuổi thọ:

Chi tiết sản phẩm

qui cách : 25 cái

Sản phẩm liên quan: TAP Lỗ Nối