Bạn đã biết cách tính tuổi thọ bóng đèn chưa

Cách tính tuổi thọ của bóng đèn Led không giống các loại đèn sợi đốt, đèn halogen và đèn huỳnh quang truyền thống, tuổi thọ của các lọai đèn có công nghệ cũ này chủ yếu dựa vào thời gian thắp sáng. Theo tiêu chuẩn Châu Âu IEC60064  sau khi đèn được thắp sáng trong thời gian tuổi thọ công bố, nếu số lượng đèn còn hoạt động được với tỉ lệ 50% nghĩa là đèn đã đạt được tuổi thọ công bố. Tiêu chuẩn tính tuổi thọ này chỉ dựa vào thời gian mà một lượng đèn nhất định còn hoạt động chứ không đề cập đến lượng ánh sáng do đèn phát ra có suy giảm theo thời gian vận hành hay không.

2-bong-den-led-9W-dang-bup-tiet-kiem-dien-tuoi-tho-den-2000-gio

Chữ “L” là ký hiệu biểu thị cho lượng ánh sáng còn lại của đèn tại thời điểm tuổi thọ công bố. Chẳng hạn như sản phẩm công bố tuổi thọ 50,000 giờ theo cách tính L70 có nghĩa là lượng quang thông trung bình còn lại sau 50,000 giờ hoạt động là 70% so với lúc đèn còn mới, hay nói cách khác là đèn sẽ giảm 30% độ sáng. Tương tự L90 25,000 giờ có nghĩa là sau 25,000 giờ đèn sẽ giảm 10% độ sáng. Cần lưu ý rằng cách tính trên (L) không đề cập đến số lượng đèn bị hỏng trong thời gian tuổi thọ công bố.

den-tuyp-ecofit-led-tube-1200-mm-philips

là 25oC và lắp trong chóa đèn không kính. Khi đèn được đặt trong chóa đèn có kính (chẳng hạn các loại chóa đèn chống cháy) thì mức độ suy giảm độ sáng của đèn cũng thay đổi theo điều kiện nhiệt độ vận hành. Bạn có thể liên các chuyên viên chiếu sáng để có thêm tư vấn chọn đèn.