Đèn Led Bulb

Nhà phân phối chuyên cung cấp sỉ số lượng từ 20 cái trở lên Trên toàn quốc

Liên hệ để được ưu đãi giá gốc

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 20,000đ

Đèn led bulb trụ chống nước 20W

Đèn led bulb trụ chống nước 20W

Giá: 20,000đ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Bảo hành: 6 Tháng

Đăng ký mua hàng

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 16,000đ

Đèn led bulb trụ chống nước 16W

Đèn led bulb trụ chống nước 16W

Giá: 16,000đ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Bảo hành: 6 Tháng

Đăng ký mua hàng

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 12,000đ

Đèn led bulb trụ chống nước 12W

Đèn led bulb trụ chống nước 12W

Giá: 12,000đ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Bảo hành: 6 Tháng

Đăng ký mua hàng

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 8,000đ

Đèn led bulb trụ chống nước 8W

Đèn led bulb trụ chống nước 8W

Giá: 8,000đ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Bảo hành: 6 Tháng

Đăng ký mua hàng

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 4,000đ

Đèn led bulb trụ chống nước 4W

Đèn led bulb trụ chống nước 4W

Giá: 4,000đ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Bảo hành: 6 Tháng

Đăng ký mua hàng

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 16,000đ

Bóng đèn Led Bubl 16w

Bóng đèn Led Bubl 16w

Giá: 16,000đ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Tuổi thọ: 8.000 giờ

Bảo hành: 24 Tháng

Đăng ký mua hàng

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 15,000đ

Bóng đèn Led Bulb 5w cao cấp

Bóng đèn Led Bulb 5w cao cấp

Giá: 15,000đ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Tuổi thọ: 15.000 giờ

Bảo hành: 24 Tháng

Đăng ký mua hàng

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 40,000đ

Bóng đèn Led Bulb 36w cao cấp

Bóng đèn Led Bulb 36w cao cấp

Giá: 40,000đ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Tuổi thọ: 15.000 giờ

Bảo hành: 24 Tháng

Đăng ký mua hàng

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 32,000đ

Bóng đèn Led Bulb 28w cao cấp

Bóng đèn Led Bulb 28w cao cấp

Giá: 32,000đ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Tuổi thọ: 15.000 giờ

Bảo hành: 24 Tháng

Đăng ký mua hàng

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 20,000đ

Bóng đèn Led Bulb 18w cao cấp

Bóng đèn Led Bulb 18w cao cấp

Giá: 20,000đ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Tuổi thọ: 15.000 giờ

Bảo hành: 24 Tháng

Đăng ký mua hàng

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 18,000đ

Bóng đèn Led Bulb 13w cao cấp

Bóng đèn Led Bulb 13w cao cấp

Giá: 18,000đ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Tuổi thọ: 15.000 giờ

Bảo hành: 24 Tháng

Đăng ký mua hàng

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 16,000đ

Bóng đèn Led Bulb 9w cao cấp

Bóng đèn Led Bulb 9w cao cấp

Giá: 16,000đ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Tuổi thọ: 15.000 giờ

Bảo hành: 24 Tháng

Đăng ký mua hàng

Bóng đèn Led Bulb 15w cao cấp

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 12,000đ

Bóng đèn Led Bubl 12w

Bóng đèn Led Bubl 12w

Giá: 12,000đ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Tuổi thọ: 8.000 giờ

Bảo hành: 24 Tháng

Đăng ký mua hàng

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 10,000đ

Bóng đèn Led Bubl 8w

Bóng đèn Led Bubl 8w

Giá: 10,000đ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Tuổi thọ: 8.000 giờ

Bảo hành: 24 Tháng

Đăng ký mua hàng

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 6,000đ

Bóng đèn Led Bulb 4w

Bóng đèn Led Bulb 4w

Giá: 6,000đ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Tuổi thọ: 8.000 giờ

Bảo hành: 24 Tháng

Đăng ký mua hàng

Liên hệ ngay nhận giá sỉ HOTLINE: 0931 796 239

Đơn hàng 20 cái trở lên

SẢN PHẨM KHÁC Xem thêm >

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 120,000đ

đèn led âm trần siêu mỏng 24w

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 45,000đ

âm trần siêu mỏng cao cấp 12

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 35,000đ

âm trần siêu mỏng cao cấp 9w

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 30,000đ

âm trần siêu mỏng cao cấp 4w

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 50,000đ

âm trần siêu mỏng cao cấp 4w

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 90,000đ

led ốp trần nổi vuông 24w

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 70,000đ

led ốp trần nổi vuông 18w

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 65,000đ

led ốp trần vuông 12w

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: Liên hệ

led ốp trần nổi vuông 6w

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 60,000đ

âm trần siêu mỏng vuông 18w

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 40,000đ

âm trần siêu mỏng vuông 12w

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 30,000đ

âm trần siêu mỏng vuông 9w

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: Liên hệ

âm trần siêu mỏng vuông 6w

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 40,000đ

đèn led tuýp 1m2 32w

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 20,000đ

Đèn led bulb trụ chống nước 20W

Đèn led bulb trụ chống nước 20W

Giá: 20,000đ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Thời gian bảo hành: 6 Tháng

Đăng ký mua hàng

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 16,000đ

Đèn led bulb trụ chống nước 16W

Đèn led bulb trụ chống nước 16W

Giá: 16,000đ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Thời gian bảo hành: 6 Tháng

Đăng ký mua hàng