Đèn led 1m2

Nhà phân phối chuyên cung cấp sỉ số lượng từ 20 cái trở lên Trên toàn quốc

Liên hệ để được ưu đãi giá gốc

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 55,000đ

đèn led tuýp 1m2 28w

Liên hệ ngay nhận giá sỉ HOTLINE: 0931 796 239

Đơn hàng 20 cái trở lên

SẢN PHẨM KHÁC Xem thêm >

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 55,000đ

đèn led tuýp 1m2 28w

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 40,000đ

Đèn led bulb trụ chống nước 20W

Đèn led bulb trụ chống nước 20W

Giá: 40,000đ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Thời gian bảo hành: 6 Tháng

Đăng ký mua hàng

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 36,000đ

Đèn led bulb trụ chống nước 16W

Đèn led bulb trụ chống nước 16W

Giá: 36,000đ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Thời gian bảo hành: 6 Tháng

Đăng ký mua hàng

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 30,000đ

Đèn led bulb trụ chống nước 12W

Đèn led bulb trụ chống nước 12W

Giá: 30,000đ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Thời gian bảo hành: 6 Tháng

Đăng ký mua hàng

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 25,000đ

Đèn led bulb trụ chống nước 8W

Đèn led bulb trụ chống nước 8W

Giá: 25,000đ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Thời gian bảo hành: 6 Tháng

Đăng ký mua hàng

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 18,000đ

Đèn led bulb trụ chống nước 4W

Đèn led bulb trụ chống nước 4W

Giá: 18,000đ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Thời gian bảo hành: 6 Tháng

Đăng ký mua hàng

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 135,000đ

Đèn led ốp trần nổi 24W

Đèn led ốp trần nổi 24W

Giá: 135,000đ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Thời gian bảo hành: 6 Tháng

Đăng ký mua hàng

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 85,000đ

Đèn led ốp trần nổi 18W

Đèn led ốp trần nổi 18W

Giá: 85,000đ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Thời gian bảo hành: 6 Tháng

Đăng ký mua hàng

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 70,000đ

Đèn led ốp trần nổi 12W

Đèn led ốp trần nổi 12W

Giá: 70,000đ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Thời gian bảo hành: 6 Tháng

Đăng ký mua hàng

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 65,000đ

Đèn led ốp trần nổi 6W

Đèn led ốp trần nổi 6W

Giá: 65,000đ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Thời gian bảo hành: 6 Tháng

Đăng ký mua hàng

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 1,700,000đ

Đèn led pha 200W cao cấp

Đèn led pha 200W cao cấp

Giá: 1,700,000đ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Thời gian bảo hành: 6 Tháng

Đăng ký mua hàng

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 1,500,000đ

Đèn led pha cao cấp 150W

Đèn led pha cao cấp 150W

Giá: 1,500,000đ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Thời gian bảo hành: 6 Tháng

Đăng ký mua hàng

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 900,000đ

Đèn led pha cao cấp 100W

Đèn led pha cao cấp 100W

Giá: 900,000đ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Thời gian bảo hành: 6 Tháng

Đăng ký mua hàng

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 650,000đ

Đèn led pha 50W

Đèn led pha 50W

Giá: 650,000đ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Thời gian bảo hành: 6 Tháng

Đăng ký mua hàng

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 120,000đ

Đèn led pha 20W

Đèn led pha 20W

Giá: 120,000đ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Thời gian bảo hành: 6 Tháng

Đăng ký mua hàng

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 300,000đ

Đèn led ray 30W

Đèn led ray 30W

Giá: 300,000đ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Thời gian bảo hành: 6 Tháng

Đăng ký mua hàng

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 230,000đ

Đèn led ray 20W

Đèn led ray 20W

Giá: 230,000đ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Thời gian bảo hành: 6 Tháng

Đăng ký mua hàng

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 95,000đ

Đèn led pha 10W

Đèn led pha 10W

Giá: 95,000đ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Thời gian bảo hành: 6 Tháng

Đăng ký mua hàng

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 190,000đ

Đèn led ray 10W

Đèn led ray 10W

Giá: 190,000đ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Thời gian bảo hành: 6 Tháng

Đăng ký mua hàng

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 120,000đ

Đèn led âm trần cao cấp 18W

Đèn led âm trần cao cấp 18W

Giá: 120,000đ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Thời gian bảo hành: 6 Tháng

Đăng ký mua hàng