Đèn led 1m2

BÓNG LED TUÝP DUHAL 1M2 DH-A803

Giá: 48,000đ

BÓNG LED TUÝP DUHAL 1M2 DH-A803

Giá: 48,000đ

Màu sắc: Trắng

Tuổi thọ: 50.000 giờ

Bảo hành: 24 Tháng

Đăng ký mua hàng

BÓNG LED TUÝP DUHAL 1M2 DH-T803

Giá: 180,000đ

BÓNG LED TUÝP DUHAL 1M2 DH-T803

Giá: 180,000đ

Màu sắc: Trắng

Tuổi thọ: 50.000 giờ

Bảo hành: 24 Tháng

Đăng ký mua hàng

ĐÈN TUÝT LED T8 LIỀN MÁNG: TLC-T8M-120

Giá: 105,000đ

ĐÈN TUÝT LED T8 LIỀN MÁNG: TLC-T8M-120

Giá: 105,000đ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Tuổi thọ: 50.000 giờ

Bảo hành: 24 Tháng

Đăng ký mua hàng

ĐÈN TUÝT LED T8 KINGLED: T8-22-120

Giá: 175,000đ

ĐÈN TUÝT LED T8 KINGLED: T8-22-120

Giá: 175,000đ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Tuổi thọ: 50000 giờ

Bảo hành: 24 Tháng

Đăng ký mua hàng

ĐÈN TUÝT LED T8 KINGLED: T8-18-120

Giá: 140,000đ

ĐÈN TUÝT LED T8 KINGLED: T8-18-120

Giá: 140,000đ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Tuổi thọ: 50.000 giờ

Bảo hành: 24 Tháng

Đăng ký mua hàng

ĐÈN TUÝT LED T5 KINGLED: T5-16-120

Giá: 130,000đ

ĐÈN TUÝT LED T5 KINGLED: T5-16-120

Giá: 130,000đ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Tuổi thọ: 50.000 giờ

Bảo hành: 24 Tháng

Đăng ký mua hàng

ĐÈN TUÝP LED T5: TLC-T5-120

Giá: 95,000đ

ĐÈN TUÝP LED T5: TLC-T5-120

Giá: 95,000đ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Tuổi thọ: 50.000 giờ

Bảo hành: 24 Tháng

Đăng ký mua hàng

Đèn Led Tube T8 20W 120cm máng rời

Giá: 120,000đ

Đèn Led Tube T8 20W 120cm máng rời

Giá: 120,000đ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Tuổi thọ: 50.000 giờ

Bảo hành: 24 Tháng

Đăng ký mua hàng

Đèn LED Tube T8 20W 120cm Dragon dây giữa máng

Giá: 110,000đ

Đèn LED Tube T8 20W 120cm Dragon dây giữa máng

Giá: 110,000đ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Tuổi thọ: 50.000 giờ

Bảo hành: 24 Tháng

Đăng ký mua hàng

Đèn Led Tube T8 20W 120cm

Giá: 100,000đ

Đèn Led Tube T8 20W 120cm

Giá: 100,000đ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Tuổi thọ: 50000 giờ

Bảo hành: 24 Tháng

Đăng ký mua hàng

Đèn LED Tube T5 18W 120cm

Giá: 100,000đ

Đèn LED Tube T5 18W 120cm

Giá: 100,000đ

Màu sắc: Trắng

Tuổi thọ: 50,000 giờ

Bảo hành: 24 Tháng

Đăng ký mua hàng

ĐÈN TUÝP LED 1M2 T8

Giá: 105,000đ

ĐÈN TUÝP LED 1M2 T8

Giá: 105,000đ

Màu sắc: Trắng

Tuổi thọ: 30.000 Giờ

Bảo hành: 6 Tháng

Đăng ký mua hàng