Nhà phân phối chuyên cung cấp sỉ số lượng từ 20 cái trở lên Trên toàn quốc

Liên hệ để được ưu đãi giá gốc

Đèn led Bulb cao cấp Xem thêm >

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 22,000đ

Bóng đèn Led Bulb 5w cao cấp

Bóng đèn Led Bulb 5w cao cấp

Giá: 22,000đ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Tuổi thọ chip led: 15.000 giờ

Thời gian bảo hành: 24 Tháng

Đăng ký mua hàng

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 75,000đ

Bóng đèn Led Bulb 36w cao cấp

Bóng đèn Led Bulb 36w cao cấp

Giá: 75,000đ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Tuổi thọ chip led: 15.000 giờ

Thời gian bảo hành: 24 Tháng

Đăng ký mua hàng

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 65,000đ

Bóng đèn Led Bulb 28w cao cấp

Bóng đèn Led Bulb 28w cao cấp

Giá: 65,000đ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Tuổi thọ chip led: 15.000 giờ

Thời gian bảo hành: 24 Tháng

Đăng ký mua hàng

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 40,000đ

Bóng đèn Led Bulb 18w cao cấp

Bóng đèn Led Bulb 18w cao cấp

Giá: 40,000đ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Tuổi thọ chip led: 15.000 giờ

Thời gian bảo hành: 24 Tháng

Đăng ký mua hàng

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 36,000đ

Bóng đèn Led Bulb 13w cao cấp

Bóng đèn Led Bulb 13w cao cấp

Giá: 36,000đ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Tuổi thọ chip led: 15.000 giờ

Thời gian bảo hành: 24 Tháng

Đăng ký mua hàng

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 27,000đ

Bóng đèn Led Bulb 9w cao cấp

Bóng đèn Led Bulb 9w cao cấp

Giá: 27,000đ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Tuổi thọ chip led: 15.000 giờ

Thời gian bảo hành: 24 Tháng

Đăng ký mua hàng

Đèn led Bulb Thường Xem thêm >

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: Liên hệ

Bóng đèn Led Bubl 16w

Bóng đèn Led Bubl 16w

Giá: Liên hệ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Tuổi thọ chip led: 8.000 giờ

Thời gian bảo hành: 24 Tháng

Đăng ký mua hàng

Bóng đèn Led Bulb 15w cao cấp

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: Liên hệ

Bóng đèn Led Bubl 12w

Bóng đèn Led Bubl 12w

Giá: Liên hệ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Tuổi thọ chip led: 8.000 giờ

Thời gian bảo hành: 24 Tháng

Đăng ký mua hàng

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: Liên hệ

Bóng đèn Led Bubl 8w

Bóng đèn Led Bubl 8w

Giá: Liên hệ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Tuổi thọ chip led: 8.000 giờ

Thời gian bảo hành: 24 Tháng

Đăng ký mua hàng

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: Liên hệ

Bóng đèn Led Bulb 4w

Bóng đèn Led Bulb 4w

Giá: Liên hệ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Tuổi thọ chip led: 8.000 giờ

Thời gian bảo hành: 24 Tháng

Đăng ký mua hàng

Máng đèn led Xem thêm >

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: Liên hệ

Máng đèn led đôi âm trần

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: Liên hệ

Máng đèn led 1m2 6 tấc

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: Liên hệ

Máng đèn led 1m2

Bulb trụ chống nước Xem thêm >

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 40,000đ

Đèn led bulb trụ chống nước 20W

Đèn led bulb trụ chống nước 20W

Giá: 40,000đ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Thời gian bảo hành: 6 Tháng

Đăng ký mua hàng

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 36,000đ

Đèn led bulb trụ chống nước 16W

Đèn led bulb trụ chống nước 16W

Giá: 36,000đ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Thời gian bảo hành: 6 Tháng

Đăng ký mua hàng

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 30,000đ

Đèn led bulb trụ chống nước 12W

Đèn led bulb trụ chống nước 12W

Giá: 30,000đ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Thời gian bảo hành: 6 Tháng

Đăng ký mua hàng

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 25,000đ

Đèn led bulb trụ chống nước 8W

Đèn led bulb trụ chống nước 8W

Giá: 25,000đ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Thời gian bảo hành: 6 Tháng

Đăng ký mua hàng

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 18,000đ

Đèn led bulb trụ chống nước 4W

Đèn led bulb trụ chống nước 4W

Giá: 18,000đ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Thời gian bảo hành: 6 Tháng

Đăng ký mua hàng

‎Đèn led tuýp Xem thêm >

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: Liên hệ

Bóng đèn led bán nguyệt 6 tấc 25W

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: Liên hệ

Bóng đèn led bán nguyệt 1m2 45W

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 55,000đ

đèn led tuýp 1m2 28w

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 42,000đ

Đèn Led tuýp 1m2 20W

Đèn Led tuýp 1m2 20W

Giá: 42,000đ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Tuổi thọ chip led: 60.000 giờ

Thời gian bảo hành: 24 Tháng

Đăng ký mua hàng

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 38,000đ

Đèn Led tuýp 0.6m 11W

Đèn Led tuýp 0.6m 11W

Giá: 38,000đ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Tuổi thọ chip led: 60.000 giờ

Thời gian bảo hành: 24 Tháng

Đăng ký mua hàng

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 45,000đ

Đèn Led tuýp 1m2 22W

Đèn Led tuýp 1m2 22W

Giá: 45,000đ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Tuổi thọ chip led: 60.000 giờ

Thời gian bảo hành: 24 Tháng

Đăng ký mua hàng

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 35,000đ

Đèn Led tuýp 1m2 18W

Đèn Led tuýp 1m2 18W

Giá: 35,000đ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Tuổi thọ chip led: 60.000 giờ

Thời gian bảo hành: 24 Tháng

Đăng ký mua hàng

Đèn led âm trần cao cấp Xem thêm >

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 120,000đ

Đèn led âm trần cao cấp 18W

Đèn led âm trần cao cấp 18W

Giá: 120,000đ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Thời gian bảo hành: 6 Tháng

Đăng ký mua hàng

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 105,000đ

Đèn led âm trần cao cấp 12W

Đèn led âm trần cao cấp 12W

Giá: 105,000đ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Thời gian bảo hành: 6 Tháng

Đăng ký mua hàng

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 85,000đ

Đèn led âm trần cao cấp 9W

Đèn led âm trần cao cấp 9W

Giá: 85,000đ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Thời gian bảo hành: 6 Tháng

Đăng ký mua hàng

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 70,000đ

Đèn led âm trần cao cấp 6W

Đèn led âm trần cao cấp 6W

Giá: 70,000đ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Thời gian bảo hành: 6 Tháng

Đăng ký mua hàng

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 60,000đ

Đèn led âm trần cao cấp 4W

Đèn led âm trần cao cấp 4W

Giá: 60,000đ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Thời gian bảo hành: 6 Tháng

Đăng ký mua hàng

Đèn led âm trần siêu mỏng Xem thêm >

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 75,000đ

Đèn led âm trần siêu mỏng 18W

Đèn led âm trần siêu mỏng 18W

Giá: 75,000đ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Thời gian bảo hành: 6 Tháng

Đăng ký mua hàng

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 60,000đ

Đèn led âm trần siêu mỏng 12W

Đèn led âm trần siêu mỏng 12W

Giá: 60,000đ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Thời gian bảo hành: 6 Tháng

Đăng ký mua hàng

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 50,000đ

Đèn led âm trần siêu mỏng 9W

Đèn led âm trần siêu mỏng 9W

Giá: 50,000đ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Thời gian bảo hành: 6 Tháng

Đăng ký mua hàng

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 40,000đ

Đèn led âm trần siêu mỏng 5W

Đèn led âm trần siêu mỏng 5W

Giá: 40,000đ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Thời gian bảo hành: 6 Tháng

Đăng ký mua hàng

Đèn led pha Xem thêm >

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 1,700,000đ

Đèn led pha 200W cao cấp

Đèn led pha 200W cao cấp

Giá: 1,700,000đ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Thời gian bảo hành: 6 Tháng

Đăng ký mua hàng

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 1,500,000đ

Đèn led pha cao cấp 150W

Đèn led pha cao cấp 150W

Giá: 1,500,000đ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Thời gian bảo hành: 6 Tháng

Đăng ký mua hàng

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 900,000đ

Đèn led pha cao cấp 100W

Đèn led pha cao cấp 100W

Giá: 900,000đ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Thời gian bảo hành: 6 Tháng

Đăng ký mua hàng

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 650,000đ

Đèn led pha 50W

Đèn led pha 50W

Giá: 650,000đ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Thời gian bảo hành: 6 Tháng

Đăng ký mua hàng

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 120,000đ

Đèn led pha 20W

Đèn led pha 20W

Giá: 120,000đ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Thời gian bảo hành: 6 Tháng

Đăng ký mua hàng

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 95,000đ

Đèn led pha 10W

Đèn led pha 10W

Giá: 95,000đ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Thời gian bảo hành: 6 Tháng

Đăng ký mua hàng

Đèn led ray Xem thêm >

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 300,000đ

Đèn led ray 30W

Đèn led ray 30W

Giá: 300,000đ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Thời gian bảo hành: 6 Tháng

Đăng ký mua hàng

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 230,000đ

Đèn led ray 20W

Đèn led ray 20W

Giá: 230,000đ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Thời gian bảo hành: 6 Tháng

Đăng ký mua hàng

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 190,000đ

Đèn led ray 10W

Đèn led ray 10W

Giá: 190,000đ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Thời gian bảo hành: 6 Tháng

Đăng ký mua hàng

Đèn led ốp trần Xem thêm >

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 135,000đ

Đèn led ốp trần nổi 24W

Đèn led ốp trần nổi 24W

Giá: 135,000đ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Thời gian bảo hành: 6 Tháng

Đăng ký mua hàng

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 85,000đ

Đèn led ốp trần nổi 18W

Đèn led ốp trần nổi 18W

Giá: 85,000đ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Thời gian bảo hành: 6 Tháng

Đăng ký mua hàng

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 70,000đ

Đèn led ốp trần nổi 12W

Đèn led ốp trần nổi 12W

Giá: 70,000đ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Thời gian bảo hành: 6 Tháng

Đăng ký mua hàng

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 65,000đ

Đèn led ốp trần nổi 6W

Đèn led ốp trần nổi 6W

Giá: 65,000đ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Thời gian bảo hành: 6 Tháng

Đăng ký mua hàng