âm trần cao cấp ( khoét lỗ tự do ) Xem thêm >

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 102,000đ

âm trần cao cấp 20w

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 86,000đ

âm trần cao cấp 15w

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 65,000đ

âm trần cao cấp 9w

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 55,000đ

âm trần cao cấp 6w

âm trần siêu mỏng cao cấp Xem thêm >

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 75,000đ

âm trần siêu mỏng cao cấp 12

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 62,000đ

âm trần siêu mỏng cao cấp 9w

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 55,000đ

âm trần siêu mỏng cao cấp 4w

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 50,000đ

âm trần siêu mỏng cao cấp 4w

bóng led 12v Xem thêm >

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 60,000đ

bóng led 12v – 15w

bóng trụ nhôm cao cấp Xem thêm >

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 90,000đ

bóng trụ nhôm cao cấp 30w

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 80,000đ

bóng trụ nhôm cao cấp 20w

Bulb trụ chống nước Xem thêm >

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 40,000đ

Đèn led bulb trụ chống nước 20W

Đèn led bulb trụ chống nước 20W

Giá: 40,000đ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Thời gian bảo hành: 6 Tháng

Đăng ký mua hàng

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 36,000đ

Đèn led bulb trụ chống nước 16W

Đèn led bulb trụ chống nước 16W

Giá: 36,000đ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Thời gian bảo hành: 6 Tháng

Đăng ký mua hàng

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 30,000đ

Đèn led bulb trụ chống nước 12W

Đèn led bulb trụ chống nước 12W

Giá: 30,000đ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Thời gian bảo hành: 6 Tháng

Đăng ký mua hàng

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 25,000đ

Đèn led bulb trụ chống nước 8W

Đèn led bulb trụ chống nước 8W

Giá: 25,000đ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Thời gian bảo hành: 6 Tháng

Đăng ký mua hàng

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 18,000đ

Đèn led bulb trụ chống nước 4W

Đèn led bulb trụ chống nước 4W

Giá: 18,000đ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Thời gian bảo hành: 6 Tháng

Đăng ký mua hàng

Đèn led 1m2 Xem thêm >

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 55,000đ

đèn led tuýp 1m2 28w

Đèn led âm trần Xem thêm >

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: Liên hệ

âm trần siêu mỏng vuông 18w

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: Liên hệ

âm trần siêu mỏng vuông 12w

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: Liên hệ

âm trần siêu mỏng vuông 9w

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: Liên hệ

âm trần siêu mỏng vuông 6w

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 45,000đ

đèn led âm trần siêu mỏng 6w

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 120,000đ

Đèn led âm trần cao cấp 18W

Đèn led âm trần cao cấp 18W

Giá: 120,000đ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Thời gian bảo hành: 6 Tháng

Đăng ký mua hàng

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 105,000đ

Đèn led âm trần cao cấp 12W

Đèn led âm trần cao cấp 12W

Giá: 105,000đ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Thời gian bảo hành: 6 Tháng

Đăng ký mua hàng

Đèn led âm trần cao cấp Xem thêm >

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 120,000đ

Đèn led âm trần cao cấp 18W

Đèn led âm trần cao cấp 18W

Giá: 120,000đ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Thời gian bảo hành: 6 Tháng

Đăng ký mua hàng

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 105,000đ

Đèn led âm trần cao cấp 12W

Đèn led âm trần cao cấp 12W

Giá: 105,000đ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Thời gian bảo hành: 6 Tháng

Đăng ký mua hàng

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 85,000đ

Đèn led âm trần cao cấp 9W

Đèn led âm trần cao cấp 9W

Giá: 85,000đ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Thời gian bảo hành: 6 Tháng

Đăng ký mua hàng

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 70,000đ

Đèn led âm trần cao cấp 6W

Đèn led âm trần cao cấp 6W

Giá: 70,000đ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Thời gian bảo hành: 6 Tháng

Đăng ký mua hàng

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 60,000đ

Đèn led âm trần cao cấp 4W

Đèn led âm trần cao cấp 4W

Giá: 60,000đ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Thời gian bảo hành: 6 Tháng

Đăng ký mua hàng

đèn led âm trần có viền Xem thêm >

Đèn led âm trần siêu mỏng Xem thêm >

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 120,000đ

đèn led âm trần siêu mỏng 24w

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 45,000đ

đèn led âm trần siêu mỏng 6w

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 75,000đ

Đèn led âm trần siêu mỏng 18W

Đèn led âm trần siêu mỏng 18W

Giá: 75,000đ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Thời gian bảo hành: 6 Tháng

Đăng ký mua hàng

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 60,000đ

Đèn led âm trần siêu mỏng 12W

Đèn led âm trần siêu mỏng 12W

Giá: 60,000đ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Thời gian bảo hành: 6 Tháng

Đăng ký mua hàng

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 50,000đ

Đèn led âm trần siêu mỏng 9W

Đèn led âm trần siêu mỏng 9W

Giá: 50,000đ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Thời gian bảo hành: 6 Tháng

Đăng ký mua hàng

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 40,000đ

Đèn led âm trần siêu mỏng 4W

Đèn led âm trần siêu mỏng 4W

Giá: 40,000đ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Thời gian bảo hành: 6 Tháng

Đăng ký mua hàng

đèn led âm trần siêu mỏng vuông Xem thêm >

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: Liên hệ

âm trần siêu mỏng vuông 18w

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: Liên hệ

âm trần siêu mỏng vuông 12w

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: Liên hệ

âm trần siêu mỏng vuông 9w

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: Liên hệ

âm trần siêu mỏng vuông 6w

Đèn led bán nguyệt Xem thêm >

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 85,000đ

led bán nguyệt 0.6m 25w

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 95,000đ

Led bán nguyệt 45w

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: Liên hệ

Bóng đèn led bán nguyệt 6 tấc 25W

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: Liên hệ

Bóng đèn led bán nguyệt 1m2 45W

Đèn Led Bulb Xem thêm >

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 40,000đ

Đèn led bulb trụ chống nước 20W

Đèn led bulb trụ chống nước 20W

Giá: 40,000đ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Thời gian bảo hành: 6 Tháng

Đăng ký mua hàng

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 36,000đ

Đèn led bulb trụ chống nước 16W

Đèn led bulb trụ chống nước 16W

Giá: 36,000đ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Thời gian bảo hành: 6 Tháng

Đăng ký mua hàng

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 30,000đ

Đèn led bulb trụ chống nước 12W

Đèn led bulb trụ chống nước 12W

Giá: 30,000đ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Thời gian bảo hành: 6 Tháng

Đăng ký mua hàng

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 25,000đ

Đèn led bulb trụ chống nước 8W

Đèn led bulb trụ chống nước 8W

Giá: 25,000đ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Thời gian bảo hành: 6 Tháng

Đăng ký mua hàng

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 18,000đ

Đèn led bulb trụ chống nước 4W

Đèn led bulb trụ chống nước 4W

Giá: 18,000đ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Thời gian bảo hành: 6 Tháng

Đăng ký mua hàng

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: Liên hệ

Bóng đèn Led Bubl 16w

Bóng đèn Led Bubl 16w

Giá: Liên hệ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Tuổi thọ chip led: 8.000 giờ

Thời gian bảo hành: 24 Tháng

Đăng ký mua hàng

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 22,000đ

Bóng đèn Led Bulb 5w cao cấp

Bóng đèn Led Bulb 5w cao cấp

Giá: 22,000đ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Tuổi thọ chip led: 15.000 giờ

Thời gian bảo hành: 24 Tháng

Đăng ký mua hàng

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 75,000đ

Bóng đèn Led Bulb 36w cao cấp

Bóng đèn Led Bulb 36w cao cấp

Giá: 75,000đ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Tuổi thọ chip led: 15.000 giờ

Thời gian bảo hành: 24 Tháng

Đăng ký mua hàng

Đèn led Bulb cao cấp Xem thêm >

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 22,000đ

Bóng đèn Led Bulb 5w cao cấp

Bóng đèn Led Bulb 5w cao cấp

Giá: 22,000đ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Tuổi thọ chip led: 15.000 giờ

Thời gian bảo hành: 24 Tháng

Đăng ký mua hàng

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 75,000đ

Bóng đèn Led Bulb 36w cao cấp

Bóng đèn Led Bulb 36w cao cấp

Giá: 75,000đ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Tuổi thọ chip led: 15.000 giờ

Thời gian bảo hành: 24 Tháng

Đăng ký mua hàng

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 65,000đ

Bóng đèn Led Bulb 28w cao cấp

Bóng đèn Led Bulb 28w cao cấp

Giá: 65,000đ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Tuổi thọ chip led: 15.000 giờ

Thời gian bảo hành: 24 Tháng

Đăng ký mua hàng

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 40,000đ

Bóng đèn Led Bulb 18w cao cấp

Bóng đèn Led Bulb 18w cao cấp

Giá: 40,000đ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Tuổi thọ chip led: 15.000 giờ

Thời gian bảo hành: 24 Tháng

Đăng ký mua hàng

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 36,000đ

Bóng đèn Led Bulb 13w cao cấp

Bóng đèn Led Bulb 13w cao cấp

Giá: 36,000đ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Tuổi thọ chip led: 15.000 giờ

Thời gian bảo hành: 24 Tháng

Đăng ký mua hàng

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 27,000đ

Bóng đèn Led Bulb 9w cao cấp

Bóng đèn Led Bulb 9w cao cấp

Giá: 27,000đ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Tuổi thọ chip led: 15.000 giờ

Thời gian bảo hành: 24 Tháng

Đăng ký mua hàng

Đèn led Bulb Thường Xem thêm >

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: Liên hệ

Bóng đèn Led Bubl 16w

Bóng đèn Led Bubl 16w

Giá: Liên hệ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Tuổi thọ chip led: 8.000 giờ

Thời gian bảo hành: 24 Tháng

Đăng ký mua hàng

Bóng đèn Led Bulb 15w cao cấp

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: Liên hệ

Bóng đèn Led Bubl 12w

Bóng đèn Led Bubl 12w

Giá: Liên hệ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Tuổi thọ chip led: 8.000 giờ

Thời gian bảo hành: 24 Tháng

Đăng ký mua hàng

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: Liên hệ

Bóng đèn Led Bubl 8w

Bóng đèn Led Bubl 8w

Giá: Liên hệ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Tuổi thọ chip led: 8.000 giờ

Thời gian bảo hành: 24 Tháng

Đăng ký mua hàng

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: Liên hệ

Bóng đèn Led Bulb 4w

Bóng đèn Led Bulb 4w

Giá: Liên hệ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Tuổi thọ chip led: 8.000 giờ

Thời gian bảo hành: 24 Tháng

Đăng ký mua hàng

đèn led dây Xem thêm >

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 60,000đ

nguồn led dây đổi màu 220v

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 20,000đ

nguồn led dây 220v

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 1,050,000đ

led dây 5050 đủ màu

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 980,000đ

led dây 5050 cuộn 100m xanh lá , đỏ

Đèn led giá rẻ Xem thêm >

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 120,000đ

đèn led âm trần siêu mỏng 24w

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 75,000đ

âm trần siêu mỏng cao cấp 12

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 62,000đ

âm trần siêu mỏng cao cấp 9w

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 55,000đ

âm trần siêu mỏng cao cấp 4w

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 50,000đ

âm trần siêu mỏng cao cấp 4w

Đèn led ốp trần Xem thêm >

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 135,000đ

Đèn led ốp trần nổi 24W

Đèn led ốp trần nổi 24W

Giá: 135,000đ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Thời gian bảo hành: 6 Tháng

Đăng ký mua hàng

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 85,000đ

Đèn led ốp trần nổi 18W

Đèn led ốp trần nổi 18W

Giá: 85,000đ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Thời gian bảo hành: 6 Tháng

Đăng ký mua hàng

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 70,000đ

Đèn led ốp trần nổi 12W

Đèn led ốp trần nổi 12W

Giá: 70,000đ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Thời gian bảo hành: 6 Tháng

Đăng ký mua hàng

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 65,000đ

Đèn led ốp trần nổi 6W

Đèn led ốp trần nổi 6W

Giá: 65,000đ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Thời gian bảo hành: 6 Tháng

Đăng ký mua hàng

Đèn led pha Xem thêm >

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 1,700,000đ

Đèn led pha 200W cao cấp

Đèn led pha 200W cao cấp

Giá: 1,700,000đ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Thời gian bảo hành: 6 Tháng

Đăng ký mua hàng

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 1,500,000đ

Đèn led pha cao cấp 150W

Đèn led pha cao cấp 150W

Giá: 1,500,000đ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Thời gian bảo hành: 6 Tháng

Đăng ký mua hàng

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 900,000đ

Đèn led pha cao cấp 100W

Đèn led pha cao cấp 100W

Giá: 900,000đ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Thời gian bảo hành: 6 Tháng

Đăng ký mua hàng

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 650,000đ

Đèn led pha 50W

Đèn led pha 50W

Giá: 650,000đ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Thời gian bảo hành: 6 Tháng

Đăng ký mua hàng

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 120,000đ

Đèn led pha 20W

Đèn led pha 20W

Giá: 120,000đ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Thời gian bảo hành: 6 Tháng

Đăng ký mua hàng

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 95,000đ

Đèn led pha 10W

Đèn led pha 10W

Giá: 95,000đ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Thời gian bảo hành: 6 Tháng

Đăng ký mua hàng

Đèn led ray Xem thêm >

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 300,000đ

Đèn led ray 30W

Đèn led ray 30W

Giá: 300,000đ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Thời gian bảo hành: 6 Tháng

Đăng ký mua hàng

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 230,000đ

Đèn led ray 20W

Đèn led ray 20W

Giá: 230,000đ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Thời gian bảo hành: 6 Tháng

Đăng ký mua hàng

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 190,000đ

Đèn led ray 10W

Đèn led ray 10W

Giá: 190,000đ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Thời gian bảo hành: 6 Tháng

Đăng ký mua hàng

‎Đèn led tuýp Xem thêm >

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: Liên hệ

Bóng đèn led bán nguyệt 6 tấc 25W

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: Liên hệ

Bóng đèn led bán nguyệt 1m2 45W

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 55,000đ

đèn led tuýp 1m2 28w

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 42,000đ

Đèn Led tuýp 1m2 20W

Đèn Led tuýp 1m2 20W

Giá: 42,000đ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Tuổi thọ chip led: 60.000 giờ

Thời gian bảo hành: 24 Tháng

Đăng ký mua hàng

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 38,000đ

Đèn Led tuýp 0.6m 11W

Đèn Led tuýp 0.6m 11W

Giá: 38,000đ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Tuổi thọ chip led: 60.000 giờ

Thời gian bảo hành: 24 Tháng

Đăng ký mua hàng

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 45,000đ

Đèn Led tuýp 1m2 22W

Đèn Led tuýp 1m2 22W

Giá: 45,000đ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Tuổi thọ chip led: 60.000 giờ

Thời gian bảo hành: 24 Tháng

Đăng ký mua hàng

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 65,000đ

Đèn Led tuýp 1m2 30w

Đèn Led tuýp 1m2 30w

Giá: 65,000đ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Tuổi thọ chip led: 60.000 giờ

Thời gian bảo hành: 24 Tháng

Đăng ký mua hàng

Led dây Xem thêm >

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 1,950,000đ

led dây 5050 đổi màu

led ốp trần vuông Xem thêm >

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 140,000đ

led ốp trần nổi vuông 24w

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 90,000đ

led ốp trần nổi vuông 18w

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 75,000đ

led ốp trần vuông 12w

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 70,000đ

led ốp trần nổi vuông 6w

Máng đèn led Xem thêm >

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 30,000đ

Máng đèn led đôi

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 18,000đ

Máng đèn led 1m2 6 tấc

Liên hệ để nhận giá sỉ.

Giá: 20,000đ

Máng đèn led 1m2