Đèn led âm trần Xem thêm >

Đèn âm trần panel siêu mỏng 59511 12W Philips

Giá: 254,000đ

Đèn âm trần panel siêu mỏng 59511 12W Philips

Giá: 254,000đ

Màu sắc: sáng ngày, sắng trung tính, sáng ấm

Tuổi thọ chip led: 20.000 Giờ

Thời gian bảo hành: 12 Tháng

Đăng ký mua hàng

Đèn âm trần panel siêu mỏng 59514 12W Philips

Giá: 254,000đ

Đèn âm trần panel siêu mỏng 59514 12W Philips

Giá: 254,000đ

Màu sắc: Trắng

Tuổi thọ chip led: 20.000 Giờ

Thời gian bảo hành: 12 Tháng

Đăng ký mua hàng

Đèn âm trần LED 59372 7W Philips

Giá: 229,000đ

Đèn âm trần LED 59372 7W Philips

Giá: 229,000đ

Màu sắc: Trắng

Tuổi thọ chip led: 20.000 Giờ

Thời gian bảo hành: 12 Tháng

Đăng ký mua hàng

Đèn âm trần LED 59373 9W Philips

Giá: 267,000đ

Đèn âm trần LED 59373 9W Philips

Giá: 267,000đ

Màu sắc: Trắng

Tuổi thọ chip led: 15.000 giờ

Thời gian bảo hành: 12 Tháng

Đăng ký mua hàng

Đèn Led Bulb Xem thêm >

Bóng đèn Led Bulb 36w cao cấp

Giá: 60,000đ

Bóng đèn Led Bulb 36w cao cấp

Giá: 60,000đ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Tuổi thọ chip led: 15.000 giờ

Thời gian bảo hành: 24 Tháng

Đăng ký mua hàng

Bóng đèn Led Bulb 26w cao cấp

Giá: 41,000đ

Bóng đèn Led Bulb 26w cao cấp

Giá: 41,000đ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Tuổi thọ chip led: 15.000 giờ

Thời gian bảo hành: 24 Tháng

Đăng ký mua hàng

Bóng đèn Led Bulb 18w cao cấp

Giá: 33,000đ

Bóng đèn Led Bulb 18w cao cấp

Giá: 33,000đ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Tuổi thọ chip led: 15.000 giờ

Thời gian bảo hành: 24 Tháng

Đăng ký mua hàng

Bóng đèn Led Bulb 13w cao cấp

Giá: 28,000đ

Bóng đèn Led Bulb 13w cao cấp

Giá: 28,000đ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Tuổi thọ chip led: 15.000 giờ

Thời gian bảo hành: 24 Tháng

Đăng ký mua hàng

Đèn led 1m2 Xem thêm >

BÓNG LED TUÝP DUHAL 1M2 DH-A803

Giá: 48,000đ

BÓNG LED TUÝP DUHAL 1M2 DH-A803

Giá: 48,000đ

Màu sắc: Trắng

Tuổi thọ chip led: 50.000 giờ

Thời gian bảo hành: 24 Tháng

Đăng ký mua hàng

BÓNG LED TUÝP DUHAL 1M2 DH-T803

Giá: 180,000đ

BÓNG LED TUÝP DUHAL 1M2 DH-T803

Giá: 180,000đ

Màu sắc: Trắng

Tuổi thọ chip led: 50.000 giờ

Thời gian bảo hành: 24 Tháng

Đăng ký mua hàng

ĐÈN TUÝT LED T8 LIỀN MÁNG: TLC-T8M-120

Giá: 105,000đ

ĐÈN TUÝT LED T8 LIỀN MÁNG: TLC-T8M-120

Giá: 105,000đ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Tuổi thọ chip led: 50.000 giờ

Thời gian bảo hành: 24 Tháng

Đăng ký mua hàng

ĐÈN TUÝT LED T8 KINGLED: T8-22-120

Giá: 175,000đ

ĐÈN TUÝT LED T8 KINGLED: T8-22-120

Giá: 175,000đ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Tuổi thọ chip led: 50000 giờ

Thời gian bảo hành: 24 Tháng

Đăng ký mua hàng

Đèn led 6 tấc Xem thêm >

BỘ ĐÈN LED TUBE T8 10W 6TẤC TRẮNG/VÀNG MÁNG CAO CẤP

Giá: 91,000đ

BỘ ĐÈN LED TUBE T8 10W 6TẤC TRẮNG/VÀNG MÁNG CAO CẤP

Giá: 91,000đ

Màu sắc: Trắng

Tuổi thọ chip led: 50.000 giờ

Thời gian bảo hành: 12 Tháng

Đăng ký mua hàng

bo-nong 10w-6-tac-mang-thuong

BỘ ĐÈN LED TUBE T8 10W 6TẤC TRẮNG/VÀNG MÁNG THƯỜNG

Giá: 83,000đ

BỘ ĐÈN LED TUBE T8 10W 6TẤC TRẮNG/VÀNG MÁNG THƯỜNG

Giá: 83,000đ

Màu sắc: Trắng

Tuổi thọ chip led: 50.000 giờ

Thời gian bảo hành: 12 Tháng

Đăng ký mua hàng

ĐÈN LED TUBE T8 10W 6 TẤC TRẮNG/VÀNG

Giá: 59,000đ

ĐÈN LED TUBE T8 10W 6 TẤC TRẮNG/VÀNG

Giá: 59,000đ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Tuổi thọ chip led: 50.000 giờ

Thời gian bảo hành: 12 Tháng

Đăng ký mua hàng

den-led-tuyp-t8-600mm-philips-10w

BÓNG ĐÈN TUÝP LED PHILIPS 600mm 9W/865

Giá: 280,000đ

BÓNG ĐÈN TUÝP LED PHILIPS 600mm 9W/865

Giá: 280,000đ

Màu sắc: Trắng

Tuổi thọ chip led: 25.000 giờ

Thời gian bảo hành: 12 Tháng

Đăng ký mua hàng

‎Đèn led tuýp Xem thêm >

BỘ ĐÈN LED TUBE T8 10W 6TẤC TRẮNG/VÀNG MÁNG CAO CẤP

Giá: 91,000đ

BỘ ĐÈN LED TUBE T8 10W 6TẤC TRẮNG/VÀNG MÁNG CAO CẤP

Giá: 91,000đ

Màu sắc: Trắng

Tuổi thọ chip led: 50.000 giờ

Thời gian bảo hành: 12 Tháng

Đăng ký mua hàng

bo-nong 10w-6-tac-mang-thuong

BỘ ĐÈN LED TUBE T8 10W 6TẤC TRẮNG/VÀNG MÁNG THƯỜNG

Giá: 83,000đ

BỘ ĐÈN LED TUBE T8 10W 6TẤC TRẮNG/VÀNG MÁNG THƯỜNG

Giá: 83,000đ

Màu sắc: Trắng

Tuổi thọ chip led: 50.000 giờ

Thời gian bảo hành: 12 Tháng

Đăng ký mua hàng

ĐÈN LED TUBE T8 10W 6 TẤC TRẮNG/VÀNG

Giá: 59,000đ

ĐÈN LED TUBE T8 10W 6 TẤC TRẮNG/VÀNG

Giá: 59,000đ

Màu sắc: Trắng, Vàng

Tuổi thọ chip led: 50.000 giờ

Thời gian bảo hành: 12 Tháng

Đăng ký mua hàng

den-led-tuyp-t8-600mm-philips-10w

BÓNG ĐÈN TUÝP LED PHILIPS 600mm 9W/865

Giá: 280,000đ

BÓNG ĐÈN TUÝP LED PHILIPS 600mm 9W/865

Giá: 280,000đ

Màu sắc: Trắng

Tuổi thọ chip led: 25.000 giờ

Thời gian bảo hành: 12 Tháng

Đăng ký mua hàng

Đèn led tròn Xem thêm >

Đèn âm trần panel siêu mỏng 59511 12W Philips

Giá: 254,000đ

Đèn âm trần panel siêu mỏng 59511 12W Philips

Giá: 254,000đ

Màu sắc: sáng ngày, sắng trung tính, sáng ấm

Tuổi thọ chip led: 20.000 Giờ

Thời gian bảo hành: 12 Tháng

Đăng ký mua hàng

Đèn âm trần LED 59372 7W Philips

Giá: 229,000đ

Đèn âm trần LED 59372 7W Philips

Giá: 229,000đ

Màu sắc: Trắng

Tuổi thọ chip led: 20.000 Giờ

Thời gian bảo hành: 12 Tháng

Đăng ký mua hàng

Đèn âm trần LED 59373 9W Philips

Giá: 267,000đ

Đèn âm trần LED 59373 9W Philips

Giá: 267,000đ

Màu sắc: Trắng

Tuổi thọ chip led: 15.000 giờ

Thời gian bảo hành: 12 Tháng

Đăng ký mua hàng

Đèn led âm trần 59201 MESON 090 5.5W Philips

Giá: 127,000đ

Đèn led âm trần 59201 MESON 090 5.5W Philips

Giá: 127,000đ

Màu sắc: Trắng

Tuổi thọ chip led: 15.000 giờ

Thời gian bảo hành: 12 Tháng

Đăng ký mua hàng